- STYCZEŃ –

2018

 

05 Piątek

Godz. 1800

Msza Święta

Godz. 1900

Adoracja z

Uwielbieniem

 

08 Poniedziałek

Godz. 1900

Spotkanie w salce

(film „Tajemnice

Eucharystii)

  

18 Czwartek

Godz. 1800

Msza Święta

Po Mszy

Adoracja

 

22 Poniedziałek

Godz. 1900

Spotkanie w salce

 

29 Poniedziałek

Godz. 1900

Spotkanie w salce