"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

ZE ŚMIERCI GRZECHU DO ŻYCIA W ŁASCE


Kiedy popełniam grzech, wypieram się swych związków z Bożą miłością. W konsekwencji umieram w najgłębszej warstwie mego istnienia, przestaję żyć w wymiarze, do którego zostałem powołany, staczam się w samotność i egoizm w powierzchowność istnienia. Bo "kto nie miłuje, trwa w śmierci" (por.1 J 3,14). Najpoważniejsze jest to, iż można tkwić w takim stanie latami, cierpiąc i nie zdając sobie sprawy, dlaczego tak jest. Narkotyzując się złudzeniem: jestem dobry, jestem OK.

Nikt nie ma prawa ci rozkazywać ani cie ograniczać: ty jesteś bogiem twojego życia. I sam potrafisz najlepiej ocenić, co jest dla ciebie dobre i właściwe. Dlatego też przyjście Chrystusa na świat jest dla nas wszystkich Dobrą Nowiną. Bo Chrystus umarł za grzeszników, aby zniszczyć w nich śmierć i dać nowy sposób życia:życie wieczne. Bóg poprzez przejście Chrystusa ze śmierci do życia rodzi nas na nowo i przyjmuje za swoich synów.Owocem Paschy Chrystusa jest nawrócenie,ale nie jako pewna poprawa,zmiana na lepsze, jakieś podreperowanie dotychczasowego stylu życia, tylko jako zrodzenie nowego człowieka, gruntowna przemiana."Dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu".

 

Kiedy stajesz wobec trudnej sytuacji lub niesprawiedliwości, zwróć swoje oczy na krzyż. Spójrz na Jezusa,który wycierpiał największą ze wszystkich niesprawiedliwości. Wielki Post jest czasem zadumy i refleksji nad naszym życiem.