"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Adoracja w Parafii pw. Zbawiciela Świata

Dnia 1 kwietnia w Piątek w Parafii pw. Zbawiciela Świata będzie miała miejsce

Adoracja oraz Msza Święta z Modlitwą Uwielbienia związane z Dziełem

Ewangelizacji w Ostrołęce. Msza Świeta z Modlitwą Uwielbienia odbędzie się

godzinie 1800. Zapraszamy wszystkich do wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nasza wspólnota została zaproszona do Adoracji w godzinach od 1600 do 1700 oraz od godziny 2130 do 2300. Adoracja zakończy się Mszą Świętą w Sobotę o godzinie 700 rano.