"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Z A P R O S Z E N I E

 

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM "STÓŁ PAŃSKI" W RZEKUNIU

 

zaprasza

 

Wspólnotę "Nowe Jeruzalem" z opiekunem duchowym

 

 

NA JUBILEUSZ  X LAT ISTNIENIA WSPÓLNOTY,

 

ktory odbędzie się , dnia 10 kwietnia 2016r.

 

w parafii pw.Najświetrzego Serca Jezusowego w Rzekuniu

 

 

Program spotkania:

 

14.00 - Zawiązanie Wspólnoty

 

14.10 - Krótki rys historyczny

 

14.25 - Film "Droga do Emaus"

 

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

15.20 - Agapa

 

16.30 - Nabożeństwo Drogi Światła

 

17.00 - Msza świeta

 

18.00 - Uwielbienie

 

 

Nabożeństwo Drogi Światła oraz Mszy świętej Jubileuszowej będzie przewodniczył

 

Jego Ekselencja Ks.Bp Tadeusz Bronakowski