"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

O bilbordach "A Ty Dokąd Idziesz ?"

Od 1 czerwca 2016 r. w dziesięciu miejscach w Ostrołęce, zawisły bilbordy z napisem; „A Ty ? Dokąd idziesz?. Zostały one wymyślone i zaprojektowane przez grupy modlitewne działające w ostrołęckich parafiach. Treść tego napisu jest swego rodzaju prowokacją. Ma ona zachęcić mieszkańców Ostrołęki, którzy go przeczytają, do zadumy nad sensem życia i kierunkiem działań, które podejmujemy w naszej codzienności. Poprzez tę akcję, chcemy zaprosić wszystkich ludzi do pogłębionej refleksji nad swoim życiem. Być może napis z bilbordu, sprowokuje kogoś do weryfikacji swojego postępowania i pomoże w szukaniu odpowiedzi na pytania egzystencjalne o cel i sens życia, których tak wiele rodzi się w każdym z nas.

Inicjatywa ewangelizacja.org stała się nazwą własną wspólnych działań podejmowanych przez nasze grupy. Zrodziła się ona jesienią 2015 r., kiedy to jedna z osób poczuła w sercu wezwanie do zaproszenia wszystkich liderów grup modlitewnych w celu wspólnej ewangelizacji miasta. Pomysł okazał się na tyle trafiony, że przedstawiciele 9 grup modlitewnych z Ostrołęki odpowiedzieli pozytywnie na to zaproszenie. Tak właśnie zaczęły się nasze wspólne spotkania i kolejne inicjatywy, które współtworzymy.

Wywieszenie bilbordów wpisuje się w realizację celów, które sobie postawiliśmy. Jest to jedna z form „walki o ludzkie serca”. Pamiętamy o tym, że kiedyś ktoś nas zachęcał do przemyśleń nad swoim życiem, a dzisiaj my mamy takie zadanie względem innych. Obyśmy wszyscy mogli żyć pełnią życia…