"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Ten rok został nam dany od Pana, abyśmy przujeli łaski, które chce na nas wylewać wyjatkowo obficie. Człowie, który zna swój duchowy stan; ten, kto wie, kim i jaki jest, jest człowiekiem miłosierdzia. Jeśli zna swoją grzeszność, swoje ograniczenia, swoje "słabe strony", to doświadcza tej podstawowej prawdy, że jego ocalenie tkwi tylko w Bogu i Jego miłosierdziu.Otwartość serca na przyjęcie daru miłosierdzia, jest jednocześnie otwarciem serca na okazanie gestu miłosierdzia wobec innych.Miłosierdzie jest wpisane w samą istotę bycia chrześcijaninem - ten jest prawdziwym dzieckiem Bożym, kto potrafi naśladować swojego Ojca. Bóg jest Ojcem nas wszystkich. Ojcem, który kocha, Ojcem, który wybacza zawsze....?Jezus powiedział do Siostry Faustyny:"Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego".