"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Modlitwa jako zbliżanie się do Boga

Modlitwa

Jeżeli wiara jest przylgnięciem do Chrystusa i powierzeniem się Jemu, to modlitwa jest oddaniem się i poświęceniem się Chrystusowi. W miarę rozwoju wiary modlitwa staje się czystsza i żarliwsza. ale tu rodzi się pytanie: ile miejsca poświęcasz w swoim codziennym życiu na modlitwę? Jakie miejsce zajmuje modlitwa na liście twoich najważniejszych czynności? Jak wygląda twój dzień skupienia i twój rachunek sumienia, a więc to spojrzenie w siebie w obliczu Boga?

Problem modlitwy jest problemem centralnym dla każdego chrześcijanina.Na tyle jesteś chrześcijaninem na ile potrafisz się modlić.

Modlitwa, a później jej poszczególne etapy znaczą i określają twoją bliskość czy też oddalanie od Boga.Etapy twojej drogi do Boga są określane etapami modlitwy. Na każdym z nich jest inna forma i inny rodzaj modlitwy - bo modlitwa to wyraz twojej więzi z Bogiem.

Modlitwy trzeba się ciągle uczyć.Aktualna forma modlitwy nie może nam wystarczać.

Modląc się modlitwą słowa, musimy pamiętać,że powinniśmy się modlić o to, czego oczekuje od nas Bóg. Nie może ona być modlitwą przegadaną. Pan Jezus wyraźnie przestrzega, żebyśmy nie modlili się jak poganie, którzy myślą , że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.

Poza modlitwą słowa istnieje pewien prostszy sposób naszego kontaktu z Bogiem. W naszym życiu wewnętrznym przychodzi taki czas , że łatwiej jest nam myśleć o Bogu niż mówić i wtedy przechodzimy do modlitwy prostej i skupionej na Bogu myśli , którą można nazwać pamięcią na obecność Bożą.Jest to prostsza forma modlitwy niż modlitwa słowa. Wystarczy , że myśl swoją skierujesz na Jezusa i uświadomisz sobie , że Ten , który cię kocha jest przy tobie.

Pan Bóg może chcieć uprościć naszą modlitwę jeszcze bardziej. Może chcieć żebyśmy w ogóle zamilkli. Tak bowiem, jak modlimy się słowem czy myślą, tak można również modlić się milczeniem.

Nie każdy jednak aprobuje taką formę modlitwy. Wielu ma wątpliwości, czy nie jest to czas zmarnowany. Jednak takie milczące trwanie przed Bogiem jest dość zaawansowaną formą modlitwy.

Pan Jezus dał nam Swoją Matkę.Maryja jako Matka Kościoła zostawiła nam swoją modlitwę.Jeżeli modlisz się na różańcu, to modlisz się Jej modlitwą. Naśladujesz Ją w tym zachowaniu i rozważaniu tajemnic Syna i Matki.

Każde z tych wydarzeń ma być dla nas czym żywym. Rozważając je, nawiązujesz kontakt z tymi tajemnicami i one stają się dla ciebie kanałem łaski.

Jezus zachęca nas do tego, byśmy się modlili bez przerwy.Jakże to możliwe?

Stała modlitwa jest możliwa, gdyż polega ona na uświadamianiu sobie Jego obecności przy naszej pracy, w czasie różnych zajęć.

Tak więc trwać ustawicznie na modlitwie znaczy uświadamiać sobie jak najczęściej obecność Boga w naszym życiu i żyć w każdej sytuacji zgodnie z Jego przykazaniami i z Jego wolą.