"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

O bilbordach "A Ty Dokąd Idziesz ?"

Od 1 czerwca 2016 r. w dziesięciu miejscach w Ostrołęce, zawisły bilbordy z napisem; „A Ty ? Dokąd idziesz?. Zostały one wymyślone i zaprojektowane przez grupy modlitewne działające w ostrołęckich parafiach. Treść tego napisu jest swego rodzaju prowokacją. Ma ona zachęcić mieszkańców Ostrołęki, którzy go przeczytają, do zadumy nad sensem życia i kierunkiem działań, które podejmujemy w naszej codzienności. Poprzez tę akcję, chcemy zaprosić wszystkich ludzi do pogłębionej refleksji nad swoim życiem. Być może napis z bilbordu, sprowokuje kogoś do weryfikacji swojego postępowania i pomoże w szukaniu odpowiedzi na pytania egzystencjalne o cel i sens życia, których tak wiele rodzi się w każdym z nas.

Inicjatywa ewangelizacja.org stała się nazwą własną wspólnych działań podejmowanych przez nasze grupy. Zrodziła się ona jesienią 2015 r., kiedy to jedna z osób poczuła w sercu wezwanie do zaproszenia wszystkich liderów grup modlitewnych w celu wspólnej ewangelizacji miasta. Pomysł okazał się na tyle trafiony, że przedstawiciele 9 grup modlitewnych z Ostrołęki odpowiedzieli pozytywnie na to zaproszenie. Tak właśnie zaczęły się nasze wspólne spotkania i kolejne inicjatywy, które współtworzymy.

Wywieszenie bilbordów wpisuje się w realizację celów, które sobie postawiliśmy. Jest to jedna z form „walki o ludzkie serca”. Pamiętamy o tym, że kiedyś ktoś nas zachęcał do przemyśleń nad swoim życiem, a dzisiaj my mamy takie zadanie względem innych. Obyśmy wszyscy mogli żyć pełnią życia…  

Adoracja w intencji Ewangelizacji Ostrołęki

 

W dniach 27-28 maja 2016 r. w parafii p.w. Zbawiciela Świata w Ostrołęce odbędzie się

24 godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu "Razem dla Ewangelizacji".  Adoracja rozpocznie się w Piątek o godzinie 7.00 rano i zakończy w Sobotę o 6.30 rano

Mszą Świętą.

 

Grafik Adoracji 24h:

Godz.

 

Wspólnota

7.00

Msza ŚW.

Mile widziani reprezentanci wszystkich grup obowiązkowo 3-5 osób z "Wypłyń na głębie"

7.30-8.20

adoracja

"Święta Rodzina"

8.10-9.30

adoracja

"Brama Pana"

9.20-10.40

adoracja

"Święta Rodzina"

10.30-11.50

adoracja

Theoforos

11.40-13.00

adoracja

Wspólnota Przymierza

12.50-14.10

adoracja

ŚNE Wojciechowice

14.00-15.20

Adoracja

"Nowe Jeruzalem"

15.10-16.40

adoracja

Domowy Kościół

16.30-18.00

adoracja

"W drodze"

18.00

Msza Św.

Członkowie wszystkich grup

18.30-20.00

Uwielbienie

Członkowie wszystkich grup

20.00-21.20

adoracja

"Brama Pana"

21.10-22.30

adoracja

"Nowe Jeruzalem"

22.20-23.40

adoracja

Wspólnota Przymierza

23.30-0.50

adoracja

"W drodze"

0.40-2.00

adoracja

ŚNE Wojciechowice

1.50-3.10

adoracja

Theoforos

3.00-4.20

adoracja

Domowy Kościół

4.10-5.30

adoracja

"Wypłyń na głębię"

5.20-7.00

Adoracja i Msza

Św o godz. 6.30

"Święta Rodzina" oraz na mszy świętej mile widziani członkowie wszystkich grup

KONCERT UWIELBIENIA