"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

ALLELUJA JEZUS ŻYJE

Okres wielkanocny jest najbardziej sprzyjającym czasem ku temu, by z wdzięcznością

wspominać Jezusa i zabawienie, jakie On nam wysłużył.Wielkanoc przypomina nam 

nie tylko śmierć Jezusa, ale przede wszystkim Jego zmartwychwstanie.Zapewnia nas, 

że miłosierdzie trumfuje nad sądem, a życie nad śmiercią.Ani śmierć, ani trud nie

mają ostatniego słowa! We wszystkim możemy odnosić zwycięstwo - jeżeli tylko 

bedziemy pamiętać o Jezusie Chrystusie, który "powstał z martwych".

 

"Im częściej będziemy rozmyślać o Jezusie, tym więcej będzie w nas pokoju i ufności.

 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wyjawił uczniom swoje najgłębsze pragnienia i 

oczekiwania wobec Kościoła.Mówił im o miłości Ojca.Objecał zesłać Ducha Świętego.

Polecił im miłować się wzajemnie tak, jak On ich umiłował.Powiedział tyle ważnych 

słów i dokonał tylu znaczących gestów.Oznajmił, że wydaje za nich samego siebie.

Mówił o "nowym przymierzu", które otworzy przed nimi niebo.A na koniec polecił im 

powtarzać ten posiłek na Jego pamiątkę. Mówiąc najprościej, Jezus powiedział, że

całe Jego życie, a swłaszcza śmierć na krzyżu, będzie zawsze dostępna dla Jego

uczniów.Ile razy będą celebrować ten posiłek na Jego pamiątkę, On sam przyjdzie

i będzie z nimi przebywał.Będzie napełniał ich swoim życiem i miłością.Będzie ich

nauczał, pocieszał i umacniał.Będzie nawet czynił dla nich cuda.

 

Czy dla nas miałby uczynić mniej?? Jezus pragnie tak wiele nam ofiarować podczas 

każdej Mszy świętej.Uczyńmy wszystko, by otworzyć się na Jego dary.Przychodzmy

i wspominajmy naszego zmartwychwstałego Pana i Zbawcę.Słuchajmy Go z uwagą i

prośmy, aby coraz bardziej otwierał nasze oczy i serce.Bo ilekroć słyszymy słowo Boże

nasze serca zaczynają pałać miłością ku Bogu.

 

 

 

 

ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO

NASZA ADORACJA Z JEZUSEM

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej adoracji przy grobie Pańskim w wielką sobotę

 

od 22.00 do 23.30

ZE ŚMIERCI GRZECHU DO ŻYCIA W ŁASCE


Kiedy popełniam grzech, wypieram się swych związków z Bożą miłością. W konsekwencji umieram w najgłębszej warstwie mego istnienia, przestaję żyć w wymiarze, do którego zostałem powołany, staczam się w samotność i egoizm w powierzchowność istnienia. Bo "kto nie miłuje, trwa w śmierci" (por.1 J 3,14). Najpoważniejsze jest to, iż można tkwić w takim stanie latami, cierpiąc i nie zdając sobie sprawy, dlaczego tak jest. Narkotyzując się złudzeniem: jestem dobry, jestem OK.

Nikt nie ma prawa ci rozkazywać ani cie ograniczać: ty jesteś bogiem twojego życia. I sam potrafisz najlepiej ocenić, co jest dla ciebie dobre i właściwe. Dlatego też przyjście Chrystusa na świat jest dla nas wszystkich Dobrą Nowiną. Bo Chrystus umarł za grzeszników, aby zniszczyć w nich śmierć i dać nowy sposób życia:życie wieczne. Bóg poprzez przejście Chrystusa ze śmierci do życia rodzi nas na nowo i przyjmuje za swoich synów.Owocem Paschy Chrystusa jest nawrócenie,ale nie jako pewna poprawa,zmiana na lepsze, jakieś podreperowanie dotychczasowego stylu życia, tylko jako zrodzenie nowego człowieka, gruntowna przemiana."Dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu".

 

Kiedy stajesz wobec trudnej sytuacji lub niesprawiedliwości, zwróć swoje oczy na krzyż. Spójrz na Jezusa,który wycierpiał największą ze wszystkich niesprawiedliwości. Wielki Post jest czasem zadumy i refleksji nad naszym życiem.