"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

MOJE ZMARTWYCHWSTANIE Z JEZUSEM

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ TO DOKONAŁO SIĘ !!! SZATAN POKONANY JEZUS ZŁAMAŁ ŚMIERCI MOC

 

 

JEZUS JEST PANEM O ALLELUJA ALLELUJA.

POST MODLITWA JAŁMUŻNA

 

Wielko Post - czasem duchowej przemiany

 

Wyjdż z Jezusem na pustynię, abyś mógł w wielkanocny poranek wrócić z niej z sercem upodobnionym do Jego serca. 

Większość z nas przeżywa konflikty wewntrzne. Chcemy sie modlić, ale jesteśmy zbyt zajęci. Chcemy być pokorni, ale znajdujemy różne subtelne sposoby, aby się przechwalać.

 

Kiedy zapieramy się siebie, nasze serca stają się wrażliwsze na krzyk ubogich. Zaparcie sie siebie, pomnożone przez modlitwę i hojną ofiarność, otwiera nasze oczy na Bożą miłość. Pomaga nam również otaczać miłością i troską ludzi potrzebujących.

 

Jeśli pościsz przez cały Wielki Post, otrzymasz Boże błogosławieństwo. Jeśli stać cię jedynie na to, by wyrzec się miesa w piątki, również je otrzymasz. Jeśli oddasz ubogim całe worki odzieży i spore sumy pieniędzy, Bóg będzie ci błogosławił. Jeśli możesz dać bardzo niewiele, pobłogosławi ci również. Najważniejsze jest to, abyś czynił to wszystko z miłością i pokorą, w duchu ofiary, po to, by móc przyjąć Bożą łaskę i dzielić się nią z innymi.

 

Pamiętaj również, że chociaż post kojarzy się zwykle z odmawianiem sobie pokarmu, nie musi on dotyczyć wyłącznie jedzenia i picia. Możemy podjąć post od telewizji czy internetu. Możemy wyrzec się złośliwości, cynicznych uwag czy narzekania i pracować nad tym, by nasze słowa były pozytywne i budujące. Możemy wyrzec się jątrzącej krytyki i starać się budować jedność. Możemy zrezygnować  z zamartwiania się i narzekania, a złożyć swoją ufność w Panu.

 

Pamiętaj jednak, aby to wszystko co podejmujesz, przybliżało cię do Pana. A Ojciec niebieski wynagrodzi cię swoim błogosławieństwem - większym niz jesteś w stanie to sobie wyobrazić.

 

 

NASZA ADORACJA

ADORACJA NIEDZIELNA 22.LUTEGO ZOSTAJE ODWOŁANA.PRZYCHODZIMY NA EUCHARYSTIĘ NA GODZ.18-tą.