"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

SŁOWO BOŻE z dnia 9,02,2015

1 List Św.Piotra 3, 8 - 17

Pomimo napotykanych przykrosci ze strony otoczenia nie powinnismy szukac zemsty za doznane upokorzenia, ale na zło odpowiadac dobrem.

SŁOWO BOŻE NA TEN TYDZIEŃ

PIERWSZY LIST ŚWIĘTEGO JANA 4, 7 - 13

ADWENT MOJE OCZEKIWANIE

Co roku w Adwencie Bóg zaprasza nas, abyśmy przygotowali drogę Panu poprzez przeżywanie na nowo wydarzeń, które doprowadziły do narodzin Chrystusa. Okres Adwentu sprzyja temu, by prosić Boga o przymnożenie nam wiary. Bóg jest nie tylko łaskawy wobec nas, ale także z wielką hojnoscią wylewa na nas swoją łaskę. Zapytaj siebie w Adwencie: Czy słyszę w sobie głos Boga?