"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Warsztaty Ewangelizacyjne 14-15 styczeń 2017

Ks. Krzysztof Kralka SAC - pallotyn, ewangelizator

i rekolekcjonista. Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach.

Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej.

Po doświadczeniu nawrócenia w 2002 r. wstąpił do Stowarzyszenia

Apostolstwa Katolickiego, w którym w 2009 r. przyjął święcenia

kapłańskie. Pracuje w Lublinie.

Jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej

Ewangelizacji, zespołu Razem za Jezusem oraz Moderatorem

Generalnym Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Jego msze

i kazania, a zwłaszcza wieczory uwielbienia i modlitwy

o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi. Autor książek „Sposób na

niebo” i „Drogowskazy miłości”.

 

14 15 STYCZNIA 2017 OSTROŁĘKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

PROGRAM WARSZTATÓW

Sobota

09.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty,

09.30 – nauczanie 1+ praca we wspólnotach

Mapa działalności ewangelizacyjnej Kościoła i trzy rodzaje

ewangelizacji

11.00 – przerwa

11.30 - nauczanie 2 + praca we wspólnotach

Kerygmat i niebezpieczeństwa z nim związane

13.00 – przerwa obiadowa

14.00 – nauczanie 3 + warsztat

Droga kerygmatu w towarzyszeniu indywidualnym

15.30 –przerwa

16.00 – nauczanie 4 + warsztat

Świadectwo kerygmatyczne a delikatność Boga

17.30 – Eucharystia

Niedziela

09.00 – modlitwa uwielbienia

09.30 – nauczanie 5 + praca we wspólnotach

Inkulturacja

10.30 – przerwa

11.00 – nauczanie 6 + praca we wspólnotach

Ewangelizacja parafii

12.30 – modlitwa o mądrość w ewangelizacji

13.15 – grupki dzielenia; „Z czym wychodzę z tych Warsztatów ?”

13.45 – przygotowanie do Eucharystii

14.00 – Eucharystia

Spotkanie w Ciszy

Adoracja 24h 30.09-01.10.2016

         

Grafik adoracji 24h "razem dla   ewaneglizacji" w dniach Piątek 30.09- Sobota 01.10.2016 r. w   parafii p.w. Zbawiciela Świata

Lp.

Godz.

 

Wspólnota

Uwagi

1

7.00

Msza ŚW.

 

 

2

7.30-8.50

adoracja

"Wypłyń na głębie”

 

3

8.40-10.00

adoracja

"Brama Pana"

 

4

9.50-11.10

adoracja

"Nowe   Jeruzalem"

 

5

11.00-12.20

adoracja

Theoforos

 

6

12.10-13.30

adoracja

Wspólnota Przymierza

 

7

13.20-14.40

adoracja

ŚNE Wojciechowice

 

8

14.30-15.50

Adoracja

Domowy Kościół

 

9

15.40-17.00

adoracja

"Święta Rodzina"

 

10

16.50-18.00

adoracja

"W drodze"

 

11

18.00

Msza Św.

 

 

12

18.30-19;15

Przerwa (spotkanie bierzmowanych)

   

13

19.30–21.00

Uwielbienie

Wszystkie wspólnoty i prowadzi   "Nowe Jeruzalem"

 

14

 21.00-22.20

adoracja

"Brama Pana

 

15

 22.10-23.30

adoracja

Domowy Kościół

 

16

 23.20-0.40

adoracja

"W drodze"

 

17

 0.30-1.30

adoracja

ŚNE Wojciechowice

 

18

 1.20-2.30

adoracja

Theoforos

 

19

 2.20-3.30

adoracja

Wspólnota Przymierza

 

20

3.20-4.30

adoracja

"Wypłyń na głębię"

 

21

4.20-5.30

 

"Nowe   Jeruzalem"

 
22

5.20-6.30

adoracja

"Święta Rodzina"

 

23 

6:30

Msza św.