"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

CZAS OCZEKIWANIA

Adwent nie jest czasem pokuty. Przeciwnie, Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Dlatego zasadniczą postawą charakteryzującą czas Adwentu jest nadzieja. Ta nadzieja, o której tyle się mówi w dniach Adwentu jest odpowiedzialna, czynna. Wzywa do gruntownej pracy, niwelowania gór egoizmu, równania pagórków zamknięcia w sobie, wzywa do porządkowania, usuwania przeszkód, zawiera przeto w sobie czuwanie, wyczulenie na pewne problemy, dystans do rzeczy. Zakłada gotowość, dyspozycyjność, która jest konieczna na przyjęcie Pana. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Nasza wiara nie może obejść się bez nadziei. "Przyjdż , Panie Jezu" /Ap 22,20/. Zdumiewająca jest ta dynamika obecności i przychodzenia Pana. Pan przyszedł, nastała pełnia czasów, Pan nieustannie przychodzi w sakramentach, przychodzi w swoim Duchu i powtórnie przyjdzie pełen majestatu i chwały.

LISTOPAD miesiącem ZADUMY

Jest to miesiąc w którym, każdy z nas powinien zatrzymać się na chwilę w swoim zabieganiu i pomyśleć jaka jest moja droga do świętości. Świętość nie jest czymś nadzwyczajnym. To plan Boga, który pragnie On urzeczywistnić w życiu każdego z nas. Istota świętości nie polega na wielkich dokonaniach. Są one tylko jej pochodną. Istota świętości złożona jest w naszych sercach i jest ich największym pragnieniem. Świętość polega bowiem na Miłości, ale nie na jakiejkolwiek miłości, lecz na tej, która jest w Bogu i którą jest Bóg sam. Świętość nie jest osiągnięciem ludzi wyjątkowych. Każdy może być świętym, niezależnie od swoich słabości, a może nawet paradoksalnie dzięki nim. Jemu nasza słabość nie przeszkadza. Przeszkadza Mu natomiast nasza niewiara. Cała tajemnica świętości to odpowiedzieć miłością na Miłość.

Październik miesiącem modlitwy Różańcowej

Maryja, która doskonale weszła w postawie rozumnej Służebnicy w życie i w drogę Chrystusa, przez różaniec stanie się naszą najlebszą nauczycielką, dając nam uczestnictwo w swojej postawie wobec Chrystusa.

Różaniec dobrze odmawiany stanie się doskonałą szkołą życia chrześcijańskiego, bo nauczy nas poddawać nasze życie rzeczywistości życia Chrystusa, które powinno stać się dla nas zobowiązującym modelem.

Czy wiesz, że modlitwa różańcowa pomaga w osiągnięciu doskonałości w medytacji i otwarciu się na przyjęcie od Boga łaski uzdrowienia.

Proś Ducha Świętego aby poprowadził cię do spotkania z Bogiem Miłością. Pozwól się poprowadzić. Zatrzymaj się, wyłącz komórkę, usiądz w cichym miejscu, weż do ręki różaniec i módl się. Czas, który poświęcisz na rozważanie życia Jezusa i Maryi, nie będzie stracony.

Zobaczysz, jak szybko twoje życie zacznie się zmieniać.