"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Wielkopostny Dzień Skupienia

W tym roku Dzień Skupienia naszych wspólnot odbędzie się 16-tego marca.Nasza wspólnota będzie gospodarzem.Rozpoczynamy Eucharystią o godz.9.30.Planowane zakończenie o godz.17-tej.W tym dniu będziemy gościć ks.Nowackiego.

 

Program Dnia Skupienia

 

 9.30 - Eucharystia

10.45 - Zawiązanie wspólnoty

11.15 - Konferencja 1

12.15 - Modlitwa o rozbudzenie charyzmatów

13.30 - Przerwa obiadowo - kawowa

14.30 - Konferencja 2

15.15 - Adoracja krzyża

16.15 - Świadectwa

17.00 - Błogosławieństwo na rozesłanie

 

Spotkanie odpowiedzialnych

8 - 02 - 2013 odbyło się spotkanie odpowiedzialnych na którym podjeliśmy decyzję co do naszych rekolekcji REO.Drugim ważnym tematem było omówienie Dnia Skupienia Wielkopostnego.

OSCH

Ostatnio dużym wydarzeniem dla naszej wspólnoty było 10-te spotkanie Charyzmatyczne Odnowy w Duchu Świętym.

Więcej artykułów…

  1. 5-cio lecie Odnowy "Nowe Jeruzalem"