"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Po wakacjach

Koniec wakacji jest dla naszej grupy początkiem spotkań modlitewnych po

przerwie 2 miesięcznej.Spotykamy sie na Eucharystii w poniedziałek 05.wrzesnia o 

godz.19.00 w .naszym kosciele.

 

MODLITWA WSTAWIENNICZA

W trzeci poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 19 tej w naszej salce grupa modlitwy

wstawienniczej zaprasza tych, którzy potrzebują modlitwy. Jeżeli nie możesz sobie poradzić masz

problemy a może ktoś z twojej rodziny czy znajomych to przyjdź, zapraszamy.

Pierwsze spotkanie w styczniu

Spotykamy się jak co miesiąć na Eucharystii w poniedziałek 04.01 o godz.19 tej